ltenru
Administracija
Administracija
Buhalterija
Gamyba
+370 612 60999 I-V 08:00 - 17:00
+370 626 38272 I-V 08:00 - 17:00
+370 686 82260 I-V 08:00 - 17:00

Mūsų istorija

Kaip atsirado GRANULĖS?

2009 metais buvo įkurta įmonė UAB ECSO. Pradžioje pagrindinė ECSO veikla buvo antrinių žaliavų surinkimas ir paruošimas rūšiavimui. Įmonė iki šiol sėkmingai plečia savo veiklos ribas ir bendradarbiauja su užsienio rinkomis, kurios padeda kompanijai kurti ekonominę vertę – Lenkija, Latvija, Estija, Rusija, Baltarusija ir kitomis.

Pamažu įmonė įgavo klientų pasitikėjimą ir natūraliai atsirado poreikis turėti nuosavą perdirbimo gamyklą. 2015 pabaigoje ECSO atidarė gamyklą UAB GRANULĖS ir pradėjo savarankišką plastiko perdirbimo bei granulių gamybos veiklą.

  • Nuo 2009 metų veikiame antrinių žaliavų perdirbimo srityje, o nuo 2015 – ųjų metų įmonės veiklą papildė plėvelės perdirbimas.
  • Mūsų didžiausias privalumas – atvirumas naujovėms ir pastangos žengti koja kojon diegiant naujausias technologijas gamybos procesuose.
  • Taip pat didžiuojamės turėdami ypač stiprų rūšiavimo padalinį (žaliava, iš kurios gaminamos granulės, yra perrūšiuojama net po du kartus).
  • Itin daug dėmesio skiriame produkto kokybei ir jos kontrolės užtikrinimui.

Per 2018 metus perdirbome  virš 11000 tonų žaliavos ir iš jų pagaminome virš 9830 tonų granulių.

Sustoti neketiname – jau kitąmet planuojame turėti dar vieną tokiu pat ar net didesniu pajėgumu pilnai sukomplektuotą liniją, kuri leis dvigubinti perdirbamus kiekius. Turėdami liniją, kuri plaus itin užterštą plėvelę, dar labiau prisidėsime prie aplinkos švaros.

Projektai

Energijos vartojimo mažinimo nustatymo projektas

UAB „Granulės“ vykdo iš dalies ES finansuojamą projektą “ Energijos vartojimo mažinimo nustatymo projektas“ 

2018 m. UAB „GRANULĖS“ baigs įgyvendinti iš dalies Europos Sąjungos Regionines plėtros fondo lėšomis finansuota projektą Nr. 04.2.1-LVPA-K-804-02-0006 „Energijos vartojimo mažinimo nustatymo projektas“.

Šis projektas buvo vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondu investicijų veiksmu programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių ištekliu energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę.  Nurodytam projektui įgyvendinti buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

Projekto biudžetas: 14.000 EUR, Europos Sąjungos paramos lėšos: 8.400 EUR.

UAB „GRANULĖS“– viena pirmaujančių savo sektoriaus gamybinių įmonių. Ženklią sąnaudų dalį sudaro energijos išlaidos.

Projekto tikslas: energijos vartojimo įmonėje mažinimas.

Projekto uždavinys: energijos vartojimo apimčių įmonėje identifikavimas, energijos vartojimo mažinimo galimybių nustatymas, priemonių įmonės energijos efektyvumui didinti numatymas.

Projekto rezultatas bus parengta energijos vartojimo audito ataskaita. Auditas pagristas įrenginių ir sistemų kiekybiniu energijos sąnaudų ir nuostoliu įvertinimu, atlikus detalią jų analize. Auditas apima ir atskirų energijos taupymo priemonių ekonomini vertinimą vadovaujantis “Energijos, energijos ištekliu ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika”.  Projekte numatyta, kad atlikus energijos vartojimo auditą įmonėje, bus pasiūlyta įdiegti priemones, procesus ar technologijas, tausojančius energiją ir gamtinius išteklius, atliekant 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014. Įdiegtų energijos vartojimo mažinimo bei energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių dėką augs įmonės produktyvumas bei konkurencingumas, mažes gamybos kaštai, o tai duos įmonei tiesioginė nauda ne vienerius metus.

Netechnologinių ekoinovacijų diegimas

Siekiant labiau užtikrinti ir atitikti aplinkosauginius reikalavimus bei nuolat augančius klientų porekius UAB „Granulės“ suplanavo netechnologines ekoinovacijas.
Projekto pavadinimas „Netechnologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Granulės“.
Projekto NR. 03.3.2-LVPA-K-832-02-0002

Projekto tikslas yra užtikrinti UAB „Granulės“ netechnologinių ekoinovacijų įdiegimą.
Siekiama užtikrinti sklandų įmonės procesų funkcionavimą, šiuos procesus standartizuojant aplinkosaugos vadybos sistema ISO 14001. Tikimasi, kad tai padės bendrovei identifikuoti ir spręsti aplinkosaugos problemas. Įvertinus dabartinę situaciją, bendrovė nustatė, jog siekiant padidinti įmonės konkurencingumą, veiklos efektyvumą, pardavimų apimtis, būtina užtikrinti sklandų įmonės aplinkosauginių procesų funkcionavimą. Šiam tikslui ir būtina įdiegti ir sertifikuoti aplinkos apsaugos vadybos sistemą ISO 14001 bei atlikti aplinkosaugos auditą. Aplinkosaugos vadybos sistemos diegimas ir aplinkosaugos auditas leidžia sumažinti neigiamą veiklos procesų poveikį aplinkai, padeda sutaupyti resursus ir patvirtina, jog įmonės gamyba vystoma laikantis aplinkai mažiau kenksmingų principų. Taip pat padeda atitikti taikomus įstatymus, reglamentus ir kitus aplinkos apsaugos reikalavimus bei įpareigoja nuolat gerinti minėtus aspektus.
Projekto išlaidų suma yra 14551,10 Eur. Finansavimas yra 7275,55 Eur.

Projektas dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Kokybė

UAB ,,Granulės” gerindama įmonės vadybos ir paslaugų teikimo procesų kokybę, norėdama užtikrinti sėkmingą bei kryptingą bendrovės vystymąsį, stabilią ir konkurencingą padėti rinkoje, įdiegė įmonėje aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią standarto, ISO 14001:2015 reikalavimus.
UAB "Granulės” pirmoji ir vienintelė Lietuvoje gavo tarptautinį EuCertPlast sertifikatą. Šis sertifikatas pažymi, kad kompanija savo veikloje įdiegusi naujausius, pažangiausius ir aplinką saugančius procesus.
Taip pat įdiegta įmonėje kokybės vadybos sistema, atitinkanti standarto ISO 9001:2015 reikalavimus.
Portalas Rekvizitai.lt įvertino UAB ,,Granulės” kaip vieną stabiliausių ir patikimiausių įmonių (TOP įmonė 2018).
- dirbame tam, kad žemė kvėpuotų lengviau.

MISIJA

- tapti žinomu ir patikimu granulių ir kitų plastiko produktų tiekėju pasauliniu mastu.

VIZIJA

Mūsų darbuotojai

Mūsų įmonės didžiausias turtas – atsakingi, iniciatyvūs ir savo darbui atsidavę darbuotojai, keliantys sau aukščiausius tikslus. Mūsų darbuotojai kuria įmonės teikiamą naudą bei pridėtinę paslaugų vertę klientams. Pas mus vyrauja puiki darbinė ir socialinė atmosfera, leidžianti užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą ir tvirtą komandinį darbą.

GRANULIŲ kolektyvas siekia pusšimtį darbuotojų ir nuolat didėja. Kadangi darbuotojai daug laiko praleidžia darbe, siekiame, kad kiekvienas jaustųsi kaip namie. Stengiamės puoselėti draugiškus santykius su kolegomis. Biure turime kambarį su treniruokliais ir stalo tenisu, tad randame laiko ir pramogoms. Pavargę ir norintys nors trumpam atsipalaiduoti – visada gali užsukti ir į poilsio kambarėlį, pasilepinti nemokamais užkandžiais.

Itin daug dėmesio skiriame motyvacijai ir profesiniam tobulėjimui. Kiekvieno darbuotojo motyvacija mums yra ypatingai svarbi, nes tai – kokybiško darbo garantas. Darbuotojai nuolat dalyvauja įvairiuose mokymuose, gilina žinias apie naujausias technologijas, susijusias su antrinių žaliavų perdirbimo sritimi. Darbuotojai – mūsų sėkmingos veiklos pamatas.

Įranga su kuria dirbame

Pasirinkome skirtingus tiekėjus, nes kiekvienas tiekėjas turi silpnąsias ir stipriąsias vietas. Paėmėme iš kiekvieno stirpriausius komponentus. Tokiu būdu užtikriname įrangos komplektaciją, kuri duoda geriausią rezultatą našumo ir kokybės atžvilgiu.

ĮrangaErema

Ekstruderis su dvigubu filtru. Erema yra geriausia ekstruderių-granuliatorių gamintoja pasaulyje. Jos produktuose atsispindi pačios naujausios technologijos. Pagaminta produkcija atitinka auksčiausius rinkos standartus.

ĮrangaHerbold

Plovimo linija. Herbold – įrangos gamintojas, turintis 40 metų patirtį plastikų perdirbimo srityje. Geras kainos ir kokybės santykis. Energetiškai efektyvi linija.

ĮrangaSorema

Plovimo linija. Sorema – geriausias plovimo linijų gamintojas, pasiekiantis geriausią patikimumo ir produkto kokybės rodiklį. Tai – mūsų antroji plovimo linija.

ĮrangaVecoplanas

Smulkintuvas. Vecoplan – vieni geriausių smulkintuvų gamintojų, turintys ilgametę patirtį. Jų smulkintuvai yra inovatyvus dėl rotoriaus peilių išdėstymo, energetiškai naudingi ir patikimi.

0%
KOKYBĖ
0t
Perdirbta žaliavos
0
DARBO VALANDŲ
0
ŠALYS